गाभा समिती दस्तऐवज

अनु. क्र. डॉक्युमेंट डाउनलोड
1. English Form PDF Download Download
2. Marathi Form PDF Download Download
3. शासनाच्या पुर्नपरवानगीशिवाय कोणतेही शैक्षणिक उपक्रम/ प्रशिक्षणे/ प्रकल्प/ सर्वेक्षण आदी. कार्यक्रम न राबविणेबाबत.
दिनांक : 24 फेब्रुवारी, २०२२.
Download Download
4. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरणाची पुनर्रचना.
दिनांक: १७ ऑक्टोबर, २०१६
Download Download

Online Form Submission

अनु. क्र. डॉक्युमेंट लिंक
1. Online English Form Click to Open
2. Online Marathi Form #