Maharashtra State Council of Educational Research and Training

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ साठी कमी करण्यात आलेला पाठ्यक्रम

इयत्ता १ ली ते  ८ वी साठी  इथे क्लिक करा.

इयत्ता ९ वी ते १० वी साठी इथे क्लिक करा.

इयत्ता ११ वी ते १२ वी साठी इथे क्लिक करा 

कुशल कामगार दरपत्रक

कुशल कामगार दरपत्रक (प्रसार माध्यम विभाग) साठी येथे क्लिक करा.

कोविड प्रादुर्भावामुळे सदरचे दरपत्रक दि. १०/०८/२०२० रोजी दु. १२:०० वा उघडण्यात येतील याची सर्व दरपत्रक धारकांनी नोंद घ्यावी. कुशल कामगार दरपत्रक (प्रसार माध्यम विभाग) साठी येथे क्लिक करा.

कुशल कामगार दरपत्रक (सेवापूर्व विभाग) साठी येथे क्लिक करा.

कोविड प्रादुर्भावामुळे सदरचे दरपत्रक दि. १०/०८/२०२० रोजी दु. १२:०० वा उघडण्यात येतील याची सर्व दरपत्रक धारकांनी नोंद घ्यावी. कुशल कामगार दरपत्रक (सेवापूर्व विभाग) साठी येथे क्लिक करा.

जीवन शिक्षण जुलै २०२०

जीवन शिक्षण जुलै २०२० साठी येथे क्लिक करा.

D.El. Ed. Admission, 2020-21

D.El. Ed. Admission, 2020-21 साठी येथे क्लिक करा.